Poznávací stezka

Objevujte vesnici tradičně pomocí mapového průvodce

Přichystali jsme pro vás celkem tři pěší okruhy, prostřednictvím kterých můžete poznávat nejrůznější zákoutí obce Trstěnice. Stezka po Kostelní straně je dlouhá 1,3 km a v této části obce se seznámíte s dřívějším životem na vsi, zvykem používat pro místní obyvatele nejrůznější přezdívky a dozvíte se také, proč byl kostel vybudován právě na stávajícím místě. Stezka po Horním konci obce je dlouhá 3,7 km a provede vás po starobylých zemědělských usedlostech, navštívíte archaické polygonální roubené stodoly a seznámíte se s pomístními názvy. Nejdelší stezka po Dolním konci obce vás provede kulturní zemědělskou krajinou, uvidíte staré sady, kamenné zídky, drobné sakrální památky a nejstarší roubený dům v Trstěnici. Pro návštěvníky jsou k dispozici tištěné mapové průvodce, které jsou k dostání na obecním úřadě nebo u Komunitního centra, kde je zároveň výchozí bod poznávací stezky.

Mobilní aplikace

Poznejte dřívější život na vsi pomocí interaktivních mobilních aplikací

Stáhněte si mobilní aplikace do svého chytrého telefonu a vydejte se poznávat starobylou vesnici a její pamětihodnosti. Mobilní aplikace jsou volně ke stažení pro operační systém Android. Vybrat si můžete mezi interaktivní mapou obce a třemi geolokačními hrami. Prostřednictvím interaktivní mapy můžete v terénu nezávisle objevovat kolem 200 různých míst, ke kterým se vážou staré příběhy nebo mají zajímavou minulost. Pokud se rozhodnete poznávat obec prostřednictvím některé z geolokačních her, tak vás čeká plno vzrušujících zážitků, doplněných vyprávěním kronikáře Josefa Žrouta.

Mapa míst

Prohlížejte interaktivní mapu Trstěnice i z pohodlí domova

Pomocí této aplikace můžete objevovat Trstěnici a její pamětihodnosti pohodlně z domova nebo se tak připravit na její případnou návštěvu. Mapa zahrnuje přibližně 200 informačních bodů a kolem 300 obrazových příloh, které jsou rozděleny do kategorií: lidové stavby, technické a sakrální památky nebo příběhy míst.

O projektu

Aneb kde jsme čerpali informace a finance na realizaci projektu

Projekt byl realizován v letech 2017-2018 Institutem lidového kulturního dědictví, z.s. a byl spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Zdroje informací: kroniky a jiné texty Josefa Žrouta (Historie a paměti obce Třenice, Historie a paměti, Soupis pomístních jmen ve Třenici a Kronika rodu Žroutova ve Střenici na statku čís. 41), kroniky Adolfa Hurycha (Kronika obce Trstěnice) a texty Jana Flídra. Zdroje obrazových ilustrací: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i, fotografický fond Josefa Sotony a Adolfa Hurycha, Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Regionální muzeum v Litomyšli, archiv ILKD, soukromé archivy obyvatel obce Trstěnice.