GPS SOUŘADNICE


GPS SOUŘADNICE

Nezapomeňte navštívit i další místa

O projektu

Aneb kde jsme čerpali informace a finance na realizaci projektu

Projekt byl realizován v letech 2017-2018 Institutem lidového kulturního dědictví, z.s. a byl spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Zdroje informací: kroniky a jiné texty Josefa Žrouta (Historie a paměti obce Třenice, Historie a paměti, Soupis pomístních jmen ve Třenici a Kronika rodu Žroutova ve Střenici na statku čís. 41), kroniky Adolfa Hurycha (Kronika obce Trstěnice) a texty Jana Flídra. Zdroje obrazových ilustrací: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i, fotografický fond Josefa Sotony a Adolfa Hurycha, Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Regionální muzeum v Litomyšli, archiv ILKD, soukromé archivy obyvatel obce Trstěnice.